Ubezpieczenie dla osób

Ubezpieczenia osobowe obejmują m.in.:

  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w tym ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • ubezpieczenia zdrowotne poprzez szybki dostęp do opieki zdrowotnej świadczonej w najlepszych placówkach medycznych,
  • zwrot kosztów naprawy i nabycia środków rehabilitacyjnych, leczniczych i pomocniczych (wózka inwalidzkiego, przedmiotów ortopedycznych itp.),
  • ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy (m.in. zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu),
  • grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników, członków przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji.

Współpracujemy z najlepszymi towarzystwami: