Ubezpieczenie dla Firmy

To ubezpieczenie dedykowane jest firmom, przedsiębiorcom pozostającym w spółce lub prowadzącym własną działalność gospodarczą niezależnie od jej profilu. Dzięki ubezpieczeniu zadbasz o to, aby firma oraz znajdujący się w niej pracownicy byli bezpieczni a Twoja firma działała sprawnie. Przedmiotem ubezpieczenia firmy są:

 • środki trwałe (maszyny, budynki, sprzęt biurowy, wyposażenie firmy)
 • środki obrotowe (produkty zbywalne)
 • pracownicy (grupowo)
 • nakłady inwestycyjne, środki pieniężne

Zakres ochrony ubezpieczenia to:

 • OC za szkody majątkowe, finansowe i osobowe
 • ryzyko wystąpienia ognia, zalania i innych zdarzeń losowych
 • ryzyko kradzieży lub dewastacji
 • ryzyko awarii
 • ryzyko wprowadzenia na rynek towaru wadliwego
 • ryzyko transportowe
 • ryzyko budowlane

Współpracujemy z najlepszymi towarzystwami: